Telefonia IP

Telefonia IP (VoIP) w sposób naturalny zastępuje tradycyjne centrale telefoniczne. Opierając się na technologi IP i na standardzie SIP, H323 rozwiązania central IP PBX / IP PABX gwarantują następujące korzyści:

  • brak dodatkowych kabli telefonicznych - telefony VoIP pracują w sieci komputerowej,
  • nieograniczoną skalowalność systemu,
  • system telefonii IP jest dużo tańszy od klasycznego rozwiązania centrali telefonicznej,
  • łatwe zarządzanie przez interfejs WWW,
  • aparat telefoniczny można wybrać u dowolnego dostawcy,
  • można zatosowaś telefon softwareowy - softphone np. x-Lite, SJphone, Nija,
  • centralę IP można podłączyć do PSTN, analogicznie jak w tradycyjnych centralach,
  • poszerzona gama funkcji oferowanych przez IP PBX.

Telefonia IP - Implementacja

IP PBX - VoIP PBX

Telefonia IP jako kompletne rozwiązaniezanie telekomunikacyjne składa się z następujących elementów: centrali IP w postaci specjalnego modułu telekomunikacyjnego - Innovaphone PBX lub serwera z preinstalowanym, specjalnie dobranym i zmodyfikowanym oprogramowaniem - IP PBX ASTERIO, telefonów VoIP lub softwerowych aplikacji telefonicznych VoIP - softphone - zainstalowanych na stacjach roboczych. Podłączenie systemu do istniejących linii miejskich: PRI, BRI lub analogowych  odbywa się przes wykorzystanie bram VoIP lub zainstalowane  specjalnych karty telekomunikacyjnych. Dodatkowo aby zredukować koszty połączeń lokalnych, międzymiastowych i międzynarodowych centrala IP może mieć skonfigurowany dostęp do usługi transmisji głosu świadczonej przez dostawcę usługi VoIP.